Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.curly-brackets.gr, της Ταραμίγκος Παναγιώτης για εταιρικούς πελάτες.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως Πελάτης.
Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Σημειώνεται ότι κάθε συναλλαγή διέπετε από τους εμπορικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του «Πελάτη» και της Ταραμίγκος Παναγιώτης (εφεξής Εταιρεία), καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί απομακρυσμένων συναλλαγών.

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: "Ταραμίγκος Παναγιώτης"
Έδρα: Βοσπόρου 96, Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ: 137308411
ΔΟΥ: Z' Θεσσαλονίκης

Στοιχεία επικοινωνίας: Ταραμίγκος Παναγιώτης

Έδρα: Βοσπόρου 96, Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 270 886
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 21:00 (εκτός επισήμων αργιών),
email: info@curly-brackets.gr
email: info@curlybrackets.gr

Περιεχόμενο

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.curly-brackets.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλόλητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Σύνδεση με άλλες Ιστοσελίδες (links)

Η ιστοσελίδα ΔΕΝ περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links) πλην των αρμόδιων φορέων για ηλεκτρονικές πληρωμές.
Η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών.
Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των Πελατών. Οι Πελάτες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

Δηλώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβής. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Εταιρίας από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η Εταιρία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του www.curly-brackets.gr, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του www.curly-brackets.gr.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η Εταιρία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.curly-brackets.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο www.curly-brackets.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.curly-brackets.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την Εταιρία επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των εταιρικών του δεδομένων από την Εταιρία για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Τρόποι Πληρωμής

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό / e-banking

Για την εξόφληση της παραγγελίας σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω e-banking επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε την Επωνυμία της Εταιρείας σας ή το ΑΦΜ ή τον αριθμό παραγγελίας σας :

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR9701722320005232089040481

EUROBANK
IBAN: GR5002600240000110200811504

VIVA
IBAN: GR4570100000000237020754358

Παρακαλούμε, στείλτε το αντίγραφο της εντολής πληρωμής με email στο info@curly-brackets.gr.

Παράπονα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τις ώρες λειτουργίας στο τηλέφωνό μας 2311 270 886 ή στο e-mail info@curly-brackets.gr